Saturday, 6 May 2017

માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક ટાટ પરીક્ષા માટેની TET HTAT GURU દ્વારા બનાવેલી KNOWLEDGE POWER ફોર TAT EXAM PART-1 BOOK


આવનારી  માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષક બનવા  માટેની TAT-1 અને   ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષક બનવા  માટેની TAT-2     પરીક્ષાની અનેરા જોશથી તૈયારી કરી રહેલા અને ભાવિ શિક્ષક બનવા જઇ રહેલા ગુજરાતના ઉમેદવારોને Team Tet Htat guru અને Team Knowledge Power ના સાદર પ્રણામ.

TAT  પરીક્ષાની TET HTAT GURU ની KNOWLEDGE POWER બુક ખરીદવા અહી કલીક કરોમીત્રો, TET-2  પરીક્ષામાં અમારી બુકમાંથી તૈયારી કરનારા મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓ 150 માંથી 100  કરતાં વધૂ ગુણ મેળવી પાસ થયા છે. અને TET-2   પરીક્ષામાં ત્રણેય વિષયમાં લગભગ 70 % જેવા પ્રશ્નો અમારી બુકમાંથી પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે પૂછાયેલ છે.  
TAT પરીક્ષા માટે દરરોજ હજારો ઉમેદવારોના ફોન અને મેસેજ દ્વારા માંગણીને ધ્યાનમાં લઇને 2017 ની સંપૂર્ણ નવી આવૃતી નવા સીલેબસ મૂજબ તમારી સમક્ષ મૂકી રહ્યા છે. મીત્રો,અમારો ધ્યેય હંમેશા નફા કરતાં ઉમેદવારોને મદદરૂપ થવાનો વધારે રહ્યો છે. જે અમે વર્ષોથી ચાલતી અમારી વેબસાઇટ www.kjparmar.in    અને www.tethtatguru.org દ્વારા સાબિત કર્યું છે. અને TET-2 પરીક્ષામાં પણ બુક દ્વારા ઉમેદવારોને મદદરૂપ થવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયેલ છે.

આ તમામ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખી તમારી સમક્ષ TAT પરીક્ષા માટેની પ્રથમ પાર્ટ માટેની બુક પ્રસિધ્ધ કરી રહ્યા છે. અમને વિશ્વાસ છે કે આ બુક તમને આવનારી TAT પરીક્ષામાં 100 % સફળતા અપાવશે અને સારા માર્ક મેળવી સારૂં મેરીટ બનાવવામાં મદદરૂપ થશે.

 • ટાટ પરીક્ષાની બુકની સંપૂર્ણ માહિતી :- 
બુકમાં સમાવીષ્ઠ મુદ્દાઓ :- 

વિભાગ:- અ :- જનરલ નોલેજ  :- 15 ગુણ 
ભારતનું બંધારણ. ગુજરાતી  સાહિત્ય ,, ગુજરાત જ્નરલ નોલેજ, ભારત જનરલ નોલેજ, સામાન્ય વિજ્ઞાન, ધર્મ, પુરસ્કાર,રમત ગમત,,  દુનિયા જનરલ નોલેજ, ભુગોળ,નોલેજ ,ભુગોળ, વર્તમાન પ્રવાહો (1 જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ થી ઓકટોબર ૨૦૧૭ સૂધી)

વિભાગ- બ :- શિક્ષક અભિયોગ્યતા   :-  40 ગુણ 
શિક્ષણમાં ફીલસૂફી
બાળ વિકાસ અને શિક્ષણના સિધ્ધાંતો
શૈક્ષણીક નિયમો અને અધિનિયમો
શૈક્ષણીક સંસ્થાઓ
ભારતમાં શૈક્ષણિક પંચો-સમિતિઓ
શૈક્ષણિક મનોવીજ્ઞાન
શૈક્ષણિક યોજનાઓ
વર્ગ્ગવ્યવહાર 

વિભાગ- ક :- તાર્કીક અભિયોગ્યતા:- 15 ગુણ
તાર્કીક અભિયોગ્યતા ને લગતા ગણિત ના પ્રશ્નો સોલ્વ કરવા માટે જરૂરી તમામ પોઇંટ્સ ની ઉદાહરણ સાથે સમજૂતી

વિભાગ- ડ :- ગુજરાતી વ્યાકરણ :- 15 ગુણ
જોડણીશબ્દકોશનો ઉપયોગ,  છંદ અલંકાર સમાસ વિશેષણ વાકય પ્રકારોનિપાતસમાનાર્થી શબ્દોવિરૂદ્ધાર્થી શબ્દો તથા ગુજરાતી વ્યાકરણ ના અન્ય તમામ મુદ્દાઓની ઉદાહરણ સાથે સમજૂતી

વિભાગ – ઇ :-  અંગ્રેજી ભાષા:- 15 ગુુુુણ
Noun, Pronoun, Verbs, Adverbs, Adjectives, Articles, Conjuctions, Tenses, તથાં અંગ્રેજી વ્યાકરણ અન્ય તમામ પોઇંટ્સ ની ઉદાહરણ સાથે સમજૂતી 
અગાઉની પરીક્ષાના પ્રશ્ન પત્રો સોલ્યૂશન સહિત 

બુકની કિંમત :-      રૂ. 300
બાદ :- ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.  30
ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 270


 • બુક બાબતે કોઇ પણ માહીતી માટે નીચેના નંબર પર સંપર્ક કરો.
 •      9824348980   7016854648  8780368673
ઓનલાઇન પેમેન્ટ કઇ રીતે કરશો ?


 • સૌ પ્રથમ Add to Cart ઓપ્શન પર કલીક કરવું.
 • ત્યારબાદ View Cart ઓપ્શન પર કલીક કરવું.
 • ત્યારબાદ Proceed To checkout ઓપ્શન પર કલીક કરવું.
 • ત્યારબાદ તમારી જરૂરી વીગતો ભરી Place your Order  ઓપ્શન પર કલીક કરવું.
 • ત્યારબાદ ઓનલાઇન પેમેન્ટ માટે જરૂરી વીગતો જેવી કે કાર્ડ નંબર, Expiry date,Cvv code વગેરે ભરી pay now ઓપશન પર કલીક કરવુ6.
 • ત્યારબાદ તમારા મોબાઇલમાં આવેલ OTP CODE નાખવાથી તમારૂં પેમેન્ટ થઇ જશે. અને તમને એ મેઇલ પણ આવી જશે. 

 અહીં આ બુકની અમુક્રમણીકા ની ઇમેજ મૂકેલ છે. જે કોઇ કારણસર તમારા ફોનમાં ન ખૂલે તો નીચેની લીંક પરથી જોઇ શકો છો.
બુકનુંં મુખપૃષ્ઠ
અનુક્રમણીકા-1
અનુક્રમણીકા-2
અનુક્રમણીકા-3
અનુક્રમણીકા-4
સીલેબસ 

23 comments:

 1. Tet 1 book pan taiyaar karo.your materials are always great.

  ReplyDelete
 2. Tat commerce ni book taiyar karo

  ReplyDelete
 3. best book for tet 2 exam. congratulations to editor team

  ReplyDelete
 4. Tet -2 maths-science Ni book kyare avse

  ReplyDelete
 5. Tet2 maths-science ni book kyare mukso

  ReplyDelete
 6. Good job guru. ..From Siddharth Academy Paddhari

  ReplyDelete
 7. tet-2 maths science ni book kyare muko

  ReplyDelete
 8. tet-2 maths science ni book kyare muko

  ReplyDelete
 9. TAT ની બૂક ક્યારે લાવશો ?

  ReplyDelete
 10. Hi
  Sir tet book kyare aavse

  ReplyDelete
 11. TET-2 mate computer science ni book pan public Karo for future computer teacher

  ReplyDelete
 12. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 13. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 14. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 15. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 16. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete